Pandai menafsirkan watak para tokoh cerita disebut​

Pandai menafsirkan watak para tokoh cerita disebut​

Jawaban:

Penokohan/perwatakan : keseluruhan ciri-ciri jiwa seorang tokoh dalam lakon drama.

Karakter ini diciptakan oleh penulis lakon untuk diwujudkan oleh actor (pemain) yang memerankan tokoh itu.Untuk itu, pemain perlu menafsirkan dan menyimpulkan watak tokoh yang akan diperankan. Dalam

meleburkan diri menjadi tokoh yang diperankan pemain dibantu penata rias, penata busana, dan acting.

Baca Juga  Salah satu adab dalam menuntut ilmu yaitu berdoa memohon ilmu yang?

Tinggalkan komentar