Di antara bentuk pengamalan dari keyakinan terhadap al-Khabir adalah

Di antara bentuk pengamalan dari keyakinan terhadap al-Khabir adalah…..

A.  suka  berbagi pengalaman dan pengetahuan
B.  senang menolong orang yang sedang susah
C.  menjadi suri  teladan bagi orang lain
D.  bersemangat dan kreatif dalam segala hal

Petunjuk Pengerjaan 

Untuk menyelesaikan soal ini, langkah-langkah yang perlu kita ambil :

  1. Menjelaskan pengertian Al-Khabir
  2. Menulis dalil tentang sifat Allah Al-Khabir
  3. Menulis contoh meneladani sifat Al-Khabir
Baca Juga  Media penyebaran Islam dalam bentuk seni bangunan contohnya adalah?

Tinggalkan komentar