Sebutkan fungsi batang dan akar pada tumbuhan

Fungsi batang pada tumbuhan adalah:

a. Batang menanggung cabang, daun, bunga dan buah-buahan

b. Batang menyerap gas karbon dioksida dan oksigen melalui stomata yang ada pada permukaan daun.

c. Batang ini dapat mensintesis makanan karbohidrat dengan fotosintesis.

d. Batang menyimpan makanan yang sangat sedikit.

 

Fungsi akar pada tumbuhan adalah:

a. Akar dapat memperkokoh tanaman dalam tanah dan bertindak sebagai jangkar.

b. Akar menyerap air dan mineral nutrisi dari tanah dengan bantuan akar rambut.

c. Akar ini tidak dapat mensintesis makanan.

d. Akar akan luka jika kelebihan nutrisi (makanan)