Apa perbedaan gema dan gaung

Bunyi pantul terdiri dari  gema dan gaung. Apa perbedaan gema dan gaung? Perbedaan gema dan gaung adalah sebuah gema dirasakan ketika gelombang suara yang dipantulkan mencapai telinga kita dalam waktu kurang dari 0,1 detik setelah gelombang suara asli.

Bunyi dikenal juga dengan istilah suara. Sifat dari bunyi atau suara dapat dipantulkan dan disebut bunyi pantul. Bunyi pantul dapat berupa gaung dan gema. Apa itu gema dan gaung?

Gema adalah yaitu bunyi pantul yang sesuai dengan bunyi aslinya, sehingga jelas terdengar. Contohnya apabila kita berteriak di tebing :
bunyi aslinya : h – a – l – o
bunyi pantulnya : h – a – l – o

Gaung adalah pantul yang tidak sesuai dengan bunyi aslinya sehingga tidak jelas terdengar. Contohnya apabila kita berteriak di tengah hutan dan di dalam gedung bioskop.
Bunyi aslinya : h – a – l – o
Bunyi pantulnya : …—a – … – o

Nah, sekarang apa itu pengertian bunyi itu sendiri? Bunyi adalah suatu bentuk gelombang longitudinal yang merambat secara perapatan dan perenggangan terbentuk oleh partikel zat perantara serta ditimbulkan oleh sumber bunyi yang mengalami getaran. Apabila sebuat senar gitar kita petik maka akan terjadi getaran pada senar gitar yang menimbulkan bunyi. Jika senar dawai gitar tersebut kita pegang, maka getaran dan bunyi pada senar akan hilang

Baca Juga  Apa definisi dari gas sempurna?