Faktor yang mempengaruhi persebaran mahkluk hidup

Mengapa mahkluk hidup persebarannya di permukaan bumi tidak merata? Apakah faktor yang mempengaruhinya? Persebaran mahkluk hidup ini dipengaruhi oleh beberapa faktor di bawah ini.

Faktor yang mempengaruhi persebaran mahkluk hidup adalah:

  • Perbedaan faktor faktor iklim berupa suhu, curah hujan, kelembapan dan angin
  • Keadaan tanah  berupa humus tanah, ukuran butir tanah(tekstur), tingkat kesuburan, kandungan mineral hara (mineral organik), air tanah, dan kandungan udara.
  • Tinggi rendahnya permukaan bumi mempengaruhi pola penyinaran matahari (faktor fisiografi).
  • Aktivitas manusia yang mengubah  bentang alam. Sebagai contoh, tanah tandus diubah menjadi hutan dan hutan diubah menjadi daerah pertanian. Manusia juga mampu melestarikan hewan dan tumbuhan dengan teknologi modern.

 

Makhluk hidup dapat berupa organisme bersel satu sampai organisme multi seluler. Dalam biologi dan ekologi, organisme (bahasa Yunani: organon yang berarti alat) adalah kumpulan molekul-molekul yang saling memengaruhi sedemikian sehingga berfungsi secara stabil dan memiliki sifat sebagai makhluk hidup. Istilah organisme kompleks mengacu pada organisme yang memiliki lebih dari satu sel.