Contoh soal kenaikan titik didih

Contoh soal kenaikan titik didih.
Apabila 50 gram gula pasir/sukrosa (Mr sukrosa = 342) dilarutkan dalam 250 mL air dan diketahui Kb = 0,52°C/m Tentukan suhu larutan gula tersebut mulai mendidih!
Massa air = p air x V air
= 1 g mL-1 x 250 mL = 250 g

Jumlah mot sukrosa = massa sukrosa/Mr

50/342 = 0,15 mol

Kemolalan = jumJah mot sukrosa/massa pelarut

= 0,15 mol/0,25 kg = 0,6 m
∆Tb = 0,52°C/m x 0,6 m = 0,312°C
Tb = Tbo + ∆Tb
Tb = 100°C + 0,312°C • 100,312°C
Jadi, larutan gula tersebut muJai mendidih pada suhu 100,312°C.