Bagaimana Menyederhanakan Bentuk Akar

Untuk Lebih jelas, KLIK saja: Bagaimana Menyederhanakan Bentuk Akar   Menyederhanakan Bentuk Akar Untuk setiap a dan b bilangan positif, maka berlakut:  dengan a atau b harus dapat dinyatakan dalam bentuk akar kuadrat murni. Contoh Sederhanakan bentuk akar berikut: 2. 3.        4.            5.   Jawab: 4. 5.