Apa yang dimaksud dengan benda tegar

Apa yang dimaksud dengan benda tegar? Ini adalah sebuah pertanyaan yang biasa diberikan secara tes lisan maupun tes tulisan materi fisika. Berikut adalah jawabannya.

Benda tegar adalah benda yang jarak serta posisi antara bagian-bagiannya adalah tetap. Benda terdiri atas bagian-bagaian kecil yang ukurannya kecil hingga tidak diperhitungkan. Benda tegar akan mengalami keseimbangan.

Syarat-syarat keseimbangan benda tegar adalah:
a. Syarat partikel diam dalam keseimbangan statis, ∑Fx = 0, ∑Fy = 0 dan V = 0
b. Syarat partikel dalam keseimbangan dinamis (translasi), ∑Fx = 0, ∑Fy = 0 dan V = konstan
c. Syarat benda tegar, ∑Fx = 0, ∑Fy = 0 dan σ = 0

Benda tegar akan mengalami keseimbangan. Keseimbangan ini dibedakan menjadi 3 macam keseimbangan yakni:
a. Keseimbangan stabil. Benda dalam keadaan seimbang stabil bila digoyangkan (diberi gaya) kemudian gaya dilepas akan kembali ke kedudukan semula. Keseimbangan stabil ditandai oleh adanya kenaikan titik berat jika dipengaruhi oleh suatu gaya. Contoh kelerang yang diletakkan pada bidang cekung.
b. Keseimbangan labil (goyah). Benda dalam keadaan seimbang labil bila digoyangkan (diberi gaya) kemudian gaya dilepas akan membentuk keseimbangan baru yang berbeda. Keseimbangan labil ditandai oleh adanya turunnya titik berat jika dipengaruhi suatu gaya. Contoh kelereng yang diletakkan di atas bidang cembung.
c. Keseimbangan netral (indeferens). Benda dalam keadaan seimbang netral bila digoyangkan (diberi gaya) kemudian gaya dilepas letak titik beratnya tetap.

Dalam dinamika, bila suatu benda berotasi terhadap sumbu inersia utamanya, maka momentum sudut total L sejajar dengan kecepatan sudut w, yang selalu searah sumbu rotasi. Momentum sudut (L) adalah hasil kali momen kelembaman I dan kecepatan sudut w. Sehingga dapat dirumuskan : L = I . w