7 Kegunaan Gas Oksigen bagi Kehidupan Manusia

Oksigen adalah unsur yang paling melimpah ketiga di alam semesta dan mencapai hampir 21% dari atmosfer bumi. Jumlah oksigen hampir setengah dari massa kerak bumi, dua pertiga dari massa tubuh manusia dan 9/10 dari massa air. Sejumlah besar oksigen dapat diekstraksi dari udara cair melalui proses yang dikenal sebagai distilasi fraksional. Oksigen juga dapat diproduksi melalui elektrolisis air atau dengan memanaskan kalium klorat (KClO3).

 

Tabung oksigen

Oksigen merupakan unsur yang paling banyak di bumi dan merupakan unsur paling penting dalam kehidupan. Semua makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk proses respirasi (pernapasan). Oksigen terdapat di alam dalam keadaan bebas dan dalam bentuk senyawa. Dalam keadaan bebas di alam, oksigen mempunyai dua alotropi, yaitu gas oksigen (O2) dan gas ozon (O3).

Kegunaan oksigen, antara lain:

  1. Gas oksigen digunakan untuk pernapasan semua makhluk hidup.
  2. Gas oksigen diperlukan untuk proses pembakaran.
  3. Pada industri kimia, oksigen digunakan sebagai oksidator untuk membuat senyawa-senyawa kimia.
  4. Oksigen cair digunakan untuk bahan bakar roket.
  5. Campuran gas oksigen dan hidrogen digunakan sebagai bahan bakar pesawat ruang angkasa (sel bahan bakar).
  6. Bersama dengan asetilena digunakan untuk mengelas baja.
  7. Dalam industri baja digunakan untuk mengurangi kadar karbon dalam besi gubal.