Sebutkan 4 Macam Golongan Darah Manusia

4 Macam Golongan Darah Manusia adalah:

  1. Golongan darah A apabila dalam sel darah merahnya terdapat antigen A. Adanya antigen tersebut dikendalikan oleh gen IA. Di dalam serum terdapat antibodi anti-B.
  2.  Golongan darah B apabila dalam sel darah merahnya terdapat antigen B. Adanya antigen tersebut dikendalikan oleh gen IB. Di dalam serum terdapat antibodi anti-A.
  3.  Golongan darah A dan B apabila dalam sel darah merahnya terdapat antigen A dan B, masing-masing kemunculannya dikendalikan oleh gen IA dan IB. Di dalam serum tidak terdapat antibodi anti-A maupun anti-B.
  4.  Golongan darah O apabila dalam sel darah merahnya tidak terdapat antigen A atau B. Keadaan ini timbal balik karena dikendalikan oleh gen IO yang bersifat sensitif, baik terhadap gen IA maupun gen IB. Di dalam serum terdapat antibodi anti-A dan anti-B.