18 Soal PG Trigonometri SMA

Untuk soal lebih jelas KILIK saja: TRIGONOMETRI

 

 1. Jika a sudut lancip dan maka
 • (C)               (E)
 • (D)
 1. sin (180o – a) =
 • cos a (C) sin a          (E) tan a
 • – sin a (D) – cos a
 1. Jika maka
 • (C) 0,6             (E) 0,75
 • (D) 0,8
 1. Diketahui segitiga ABC, panjang ; ; dan , maka panjang AB adalah… cm.

 

 • Nilai cos q pada gambar adalah
 • – 1
 • 1

 

 

 1. Pada segitiga ABC, dan . Titik D terletak di antara A dan B sehingga . Jika  maka
 • 1 (C)              (E)
 • (D) 2
 1. Jika a dan b sudut lancip, dan  maka
  • (C)              (E)
  • (D)
 2. Jika dan   maka cos (A+ B) =
 • (C)              (E)
 • (D)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Jika dan  maka
 • 7 (C) –                        (E) –
 • (D)

 

 1. Jika maka
 • 2p (C) p2                (E) p2 -1
 • 2p2 (D)2p -1
 1. Persamaan dipenuhi oleh
 • x = -30o + k. 90o ; k Î bulat
 • x = 30o + k. 90o ; k Î bulat
 • x = -20o + k. 90o ; k Î bulat
 • x = 20o + k. 90o ; k Î bulat
 • x = -10o + k. 90o ; k Î bulat
 1. sin 2x-cos 2x = …
 • 4cos (2x – 120o)
 • 4cos (2x + 120o)
 • 2cos (2x – 60o)
 • 2cos (2x + 60o)
 • 2cos (2x – 120o)
 1. Agar persamaan dapat diselesaikan, maka….
 • (D)
 • (E)
 • atau
 1. Nilai maksimum dari  …
 • 2 (C) 6                (E) 10
 • 4 (D) 8
 1. Persamaan memiliki penyelesaian, maka batas-batas nilai p adalah….
 •      (D)  atau
 •      (E)  atau
 • Grafik berikut ini bisa dinyatakan dengan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • y = sin (x + 30o)
 • y = sin (x – 30o)
 • y = cos (x – 60o)
 • y = cos (x – 120o)

 

 

 

 

 

 

 

 • Grafik yang sesuai dengan gambar di bawah adalah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • y = 2cos 3(x-20o)
 • y = – 2cos 3(x-20o)
 • y = 2cos 3(x-20o)
 • y = -2sin 3(x + 10o)

 

 1. Himpunan penyelesaian untuk  …