Apa fungsi peristiwa utama, latar belakang peristiwa dan sumber dalam teks berita

fungsi peristiwa utama, latar belakang peristiwa dan sumber dalam teks berita adalah:

  • Peristiwa utama dalam teks berita berisi penyajian secara sekilas berita utama dari suatu peristiwa.
  • Latar belakang peristiwa dalam teks berita berisi perincian yang melibatkan bagaimana dan mengapa peristiwa itu terjadi.
  • Sumber dalam teks berita memberikan informasi berkaitan dengan peristiwa yang diinformasikan. Juga menceritakan tentang
    komentar, saksi kejadian, pendapat para ahli, dan sebagainya mengenai peristiwa atau kejadian yang diinformasikan tersebut.

Artikel menarik lainnya:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *