Sebutkan fungsi ovarium

Ovarium merupaka organ reproduksi yang sangat vital bagi perempuan. Dalam tubuh perempuan terdapat dua ovarium kanan dan kiri yang terletak di panggul perempuan. Letaknya ovarium ini adalah melekat pada uterus,…